ANA SAYFA

DUYURULAR
Duyurular
   Gökböğet
  
İlgili PDF dökümanı ektedir.
...
BAĞLANTILAR
Google

Suen Ltd   

Suen Ltd. Şti ,  kadrosunda bulunan uzman ve tecrübeli personel, yerel ve uluslararası çözüm ortağı firmalar ile yenilenebilir enerji üretimi piyasasında aşağıdaki konularda, proje geliştirme , planlama ve uygulama hizmetleri vermektedir.

  • Yenilenebilir enerji projelerine karbon varlığı geliştirme proje danışmanlığı
  • Sera gazı envanteri hesaplama ve raporlama
  • Karbon ayakizi
  • CO2 emisyon azaltımı sertifikasyonu ve ticareti (VER)
  • Hidrometrik ve hidrometeorolojik ölçüm ve raporlamalar
  • Fizibilite raporu hazırlama
  • Lisans işlemleri danışmanlığı
  • Lisanssız elektrik üretimi proje danışmanlık ve uygulama (1 MW)

  ©COPYRIGHT CEKEN-MEDİA ALL RIGHTS RESERVED.